Tuesday, January 26, 2016

മദ്യവും , മദിരാക്ഷിയും ..... എന്താണ് മദിരാക്ഷി ...? ഇത് മലയാള വാക്കാണോ ...? (Moidu Thundiyil> നല്ല മലയാളം )

മദിരം=മദകരം(മദിപ്പിക്കുന്നത്),
മദിരാക്ഷി=മദിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളുള്ളവൾ, സുന്ദരി.
മദിരം എന്നതിന് മനോഹരം എന്നും കരിങ്ങാലി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്.

(Michael Rocky )

No comments:

Post a Comment